پالایشگاه بوشهر:

این پالایشگاه در زمینی به مساحت 40000 متر مربع و با ظرفیت مخازن 77 هزار تن یکی از بزرگترین مجتمع های پالایشگاهی جنوب کشور بوده که در منطقه ویژه 2 اقتصادی بوشهر واقع گردیده است.

پالایشگاه بوشهر دارای 4 فاز اصلی شامل موارد ذیل می باشد:

1- مخازن ذخيره خوراك و محصول
2- واحد تقطیر با برجهای Kettle
3- واحد تقطیر با برجهای Pack Type
4- واحد تقطیر با آتش مستقیم

در واقع هركدام از واحدهای دو، سه و چهار مانند یک كارخانه مستقل عمل نموده كه  خوراك را از مخازن دریافت نموده و پس از انجام فرآیند تقطیر، محصول مورد نظر را تولید و به مخازن فرآورده انتقال می دهند.

همچنین واحد بزرگ تصفیه روغن با ظرفیت تولید روزانه 100 تن نیز در این مجتمع فعال می باشد.