واحد بشکه و مظروف سازی:

شرکت آراز شیمی جلفا از سال 1395 به عنوان پیمانکار، مسئولیت واحد بشکه و مظروف سازی شرکت پالایش نفت جی را بر عهده دارد. این واحد در 5 کلیومتری جاده اصفهان- تهران و در مجاورت پالایشگاه اصفهان واقع گردیده است و مجهز به خط تولید و خط رنگ اتوماتیک مطابق با استانداردهای روز می باشد. توان تولید این واحد برابر با  6000 بشکه فلزی در روز می باشد.

قسمتهای مختلف این واحد به شرح ذیل می باشند:

1- ساخت بشکه خام در واحد بشکه سازی

2- رنگ آمیزی بشکه خام در واحد بشکه رنگ کنی 

3- پر کردن و بارگیری (filling & loading) در واحد بشکه پرکنی

4- قیر کیسه ای(bitumen bag)  - کیسه های پلیمری