مخازن بوشهر:

در سایت بوشهر به دلیل فاصله کم از اسکله و دارا بودن حجم بالای مخازن ذخیره، این پالایشگاه قابلیت همکاری با شرکتهای نفتی جهت مشارکت و تولید (با توجه به دارا بودن حجم بالای مخازن ذخیره خوراک) و همچنین آمادگی همکاری با شرکتهای حمل و نقل بین المللی جهت ترانزیت و ذخیره سازی، بارگیری و شوتینگ به کشتی برای محصولات و فرآورده های نفتی را دارد

تعداد کل مخازن 35 عدد در حجم ها و اندازه های مختلف می باشند. جمع حجم مخازن برابر با 77 هزار متر مکعب و معادل 485 هزار بشکه می باشد.